VZDĚLÁVACÍ POŘADY

NA ČERVENOU STÁT!

- interaktivní divadelní představení pro MŠ a žáky 1 - 3 tříd.
- divadelní představení, které zábavnou formou představuje nástrahy silničního provozu po cestě do školy. Vysvětlíme si, co je přechod a proč se mu říká zebra. Skamarádíme pány Zeleného a Červeného a nakonec pomůžeme policii dostihnout piráta silnic.
Délka představení: cca. 50 minut

 

PREVENCE KRIMINALITY

Projekt interaktivních preventivních programů pro žáky základních škol, který hravou formou naučí, jak se zachovat v krizových situacích. Každý samostatný díl tohoto cyklu formou hry zapojuje diváky do děje a pod vedením zkušených lektorů / animátorů je nechává řešit modelové situace.

Projekt vznikal za podpory odborníků v oblasti prevence a učitelů základních škol.

1/NÁSTRAHY INTERNETU
2/DROGY A NÁVYKOVÉ LÁTKY
3/ŠIKANA A KYBERŠIKANA

 

ZA KAMEROU

Interaktivní animační program pro žáky 2. stupně základních škol, vhodný jako podpora mediální výchovy.
Žáci si formou hry, pod vedením profesionálního štábu TV R1,
vyzkouší práci mediálního zaměření (Práce s textem, mluvené slovo, reakce bez přípravy a v krizové situaci).
V rámci pořadu se seznámí s tv technikou - HD kamerou,mikrofonem...
Získají základní informace o televizních technikách.
- Celý pořad probíhá formou soutěžní hry dvou, na místě vybraných týmů, za aktivní pomoci publika, které je po celou dobu pořadu
zapojeno do dění na jevišti.